ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator JK PC-SERVIS - Servis PC, servis notebooků, Praha západ

V době virové nákazy provoz NEPŘERUŠEN, působíme s ochrannými pomůckami!

Dárkový poukaz
Individuální přístup

Podmínky zapůjčení

Všeobecné podmínky

Níže uvedené podmínky pro zapůjčení notebooku jsou nedílnou součástí smlouvy o pronájmu věci movité (dále jen smlouvy) mezi zákazníkem a dodavatelem (dále jen dodavatel), uzavřenou podle občanského zákoníku. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.


Dodavatel:

Jaroslav Jesenský, IČ: 87198673, adresa: Spojovací 174, 252 18 Úhonice

Kontakty:

e-mail: info@jkpcservis.cz, tel.: 733 751 119


1. Vymezení pojmů

Smlouva - Smlouvou se zavazuje dodavatel k provedení určitého výkonu (služby) a zákazník se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Výkonem (službou) se rozumí pronájem věci movité.

Dodavatel - Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který poskytuje služby.

Zákazník - Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba.


2. Obecná ustanovení

Smlouvou o pronájmu věci movité se rozumí podepsaný doklad o zapůjčení notebooku (dokument s názvem „Zapůjčení notebooku“).

Zákazník se předáním zapůjčeného zařízení a uzavřením smlouvy svobodně stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto podmínky, které tvoří nedílnou součást smlouvy je kupující dostatečným způsobem upozorněn, a má možnost se s nimi seznámit.

Tyto podmínky jsou dostupné na webových stránkách dodavatele https://www.jkpcservis.cz.


3. Uzavření smlouvy a vyzvednutí zapůjčeného zařízení

Zákazník má možnost po domluvě zařízení osobně vyzvednout na adrese: Spojovací 174, 252 18 Úhonice. Nebo dodavatel může po domluvě dopravit zařízení k zákazníkovi osobně. Cena dopravy bude zákazníkovi sdělena předem podle počtu kilometrů. Cena je 7 Kč za každý 1 km, počítá se cesta tam i zpět. Cena dopravy bude zahrnuta v celkové ceně faktury.

Před předáním zařízení bude sepsána smlouva, dokument s názvem „Zapůjčení notebooku“ při kterém bude požadován od zákazníka občanský průkaz k vyplnění smlouvy. Smlouvu obdrží obě strany a potvrdí jej svým podpisem případně i razítkem. Po vrácení zařízení se obě smlouvy budou podepisovat znovu jako doklad o vrácení zařízení.


4. Stav zapůjčeného zařízení

Ve smlouvě bude uvedený stav zařízení, po navrácení zařízení bude tento stav kontrolován. Pokud stav nebude odpovídat stavu před zapůjčením, bude zařízení poškozeno, nebo budou vyměněny hardwarové komponenty, bude od zákazníka požadována finanční náhrada za škodu na zařízení.


5. Vrácení zapůjčeného zařízení zhotoviteli

Zákazník má možnost po předchozí domluvě zařízení vrátit osobně na adresu: Spojovací 174, 252 18 Úhonice. Popřípadě si dodavatel může pro zařízení přijet k zákazníkovi, cena dopravy bude zákazníkovi sdělena předem podle počtu kilometrů. Cena je 7 Kč za každý 1 km, počítá se cesta tam i zpět. Cena dopravy bude zahrnuta v celkové ceně faktury.


6. Ztráta nebo odcizení zapůjčeného zařízení

Pokud zákazník zapůjčené zařízení ztratí, nebo mu bude odcizeno, bude od zákazníka požadována finanční náhrada dle aktuální ceny daného zařízení. Hodnota daného zařízení bude pro informaci napsána ve smlouvě.


7. Cena za zapůjčení

Celková cena bude zákazníkovi oznámena před zapůjčením zařízení. Cena za zapůjčení zařízení (notebooku) je uvedená na webových stránkách dodavatele v sekci „Ceník“. Uvedená částka v ceníku za zapůjčení zařízení je vždy za každý kalendářní den.

Pokud dodavatel nedodrží domluvený termín k řádnému navrácení zařízení, nebo alespoň předem neoznámí, že si jej ponechá déle, než bylo domluveno, bude k denní částce počítána smluvní pokuta ve výši 50,- Kč na den.

Všechny uvedené ceny jsou včetně všech poplatků.


8. Způsob úhrady

Platit lze hotově při předání zařízení nebo bankovním převodem. Číslo bankovního účtu je 2901260634/2010, jako variabilní symbol uveďte vždy číslo faktury.


9. Elektronická evidence tržeb (EET)

Povinnost elektronické evidence tržeb (EET) je pro nás platná ve 4. fázi, ode dne 1.5.2020

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


10. Osobní údaje

V případě, že odběratel poskytne své osobní údaje, např. při převzetí zapůjčeného zařízení, pomocí emailu v komunikaci nebo jiným způsobem, odběratel stvrzuje, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro interní potřeby. Ochrana osobní údajů


11. Závěrečné ustanovení

Dodavatel ručí za funkčnost zapůjčeného zařízení, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

Dodavatel není zodpovědný a neručí za jakékoli problémy, zaviněné vzájemnou nekompatibilitou mezi hardwarem a softwarem.

Dodavatel není rovněž zodpovědný za funkčnost a legalizaci jakéhokoliv software včetně operačních systémů provozovaných zákazníkem na zapůjčeném zařízení.

Dodavatel neručí v žádném případě za ztrátu dat, která jsou obsažena v zapůjčeném zařízení.


Tyto podmínky zapůjčení nabývají platnosti dne 15. února 2020

Kontaktujte nás!

*Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

©2011-2024 JK PC-SERVIS | Odkazy | Tvorba webových stránek, optimalizace pro vyhledávače SEO - JK WebDesign