V době virové nákazy provoz NEPŘERUŠEN, působíme s ochrannými pomůckami!

Dárkový poukaz
Individuální přístup

Ochrana osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je:
Jaroslav Jesenský, identifikační číslo: 87198673, Spojovací 174, 252 18 Úhonice (dále jen jako správce)


Kontaktní údaje správce jsou:
Korespondenční adresa pro doručení: Spojovací 174, 252 18 Úhonice
Emailová adresa: info@jkpcservis.cz
Telefon: +420 733 751 119

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů


1. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).


2. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je komunikace v rámci servisního úkonu (služby), poradeství, obchodní sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.


3. Doba uložení osobních údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).


4. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Zákazník má možnost zaslat zařízení do servisu i přepravní společností. Zákazník musí zařízení bezpečně zabalit tak, aby nemohlo dojít vlivem přepravy k jeho poškození.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu info@jkpcservis.cz.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem.


Tyto podmínky nabývají platnosti dne 14. února 2020

Napište nám

*Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů